0

Druidyzm oficjalną religią w UK?

Do niedawna Druidyzm był uznawany za ciekawostkę i pozostałość po antycznej historii Wielkiej Brytanii. Wyznawców tego kultu postrzegano jako lekko zwariowanych przebierańców, co prawda niezbyt groźnych, ale jednak odmieńców. Jednak w 2010 roku Komisja Charytatywna Anglii i Walii przyznała „Druid Network” status organizacji charytatywnej, szerzącej kulturę i tradycje Wysp Brytyjskich.

Druidyzm

Zdj. Pixabay

Druidyzm, czyli co?

Druidyzm był religiom starożytnych Celtów, której kapłanami byli Druidzi. Religia ta, podobnie jak inne religie pogańskie, opierała się na czczeniu wielu bogów. Na początku Celtowie nie wznosili świątyń, często za miejsca święte uznając gaje lub wybrane drzewa. Dopiero pod wpływem cywilizacji rzymskiej zaczęto wznosić proste budowle poświęcone bóstwom.

Druidzi stanowili bardzo ważną podporę celtyckiego społeczeństwa, nie tylko przewodzili obrządkom religijnym czy zajmowali się szerzeniem tradycji, ale także zajmowali się lecznictwem i często pełnili funkcje polityczne. Ze względu na ich rozległą wiedzę, wierzono, że posiadają oni nadprzyrodzone moce i potrafią przepowiadać przyszłość.

Druidyzm

Zdj. Pixabay

The Druid Network

The Druid Network na swojej stronie głównej informuje, że ich celem nie jest nauczanie Druidyzmu ani tego starożytnego, ani współczesnego. Zamiast tego oferują inspiracje dla osób, które pragną celebrować życie i osiągnąć pojednanie z naturą. Jednakże nie jest to tylko filozofia życia w zgodzie ze wszechświatem. Dla coraz większej liczby osób Druidyzm staje się religią a The Druid Network pragnie zapewnić wsparcie dla osób, które widzą boskość w naturze a pragną odciąć się od świata zdominowanego przez konsumpcję i politykę.

Z oficjalnej strony organizacji możemy się także dowiedzieć, że prowadzona jest ona wyłącznie przez wolontariuszy. W 2010 roku po kilku latach starań The Druid Network zyskało status organizacji charytatywnej co stawia ją na równi z innymi religiami. Oznacza to, że pionierskie posunięcie pogan w UK może otworzyć drogę do rejestracji innym małym religią.

A wy wiedzieliście, o istnieniu Druidyzmu jako religii w UK?